تلفن: 3-38335800-035 Email: info@sai-co.com

مشخصات موسسین

احمد نایب زادهمتولد 1332 – مهندس برق ( قدرت ) ، با بیش از 40 سال سابقه تدریس تئوری و عملی برق که 10 سال آن تدریس در دانشگاه های یزد می باشد. و 12 سال تجربه در بازرسی استاندارد آسانسور و اجراء

مجید برخورداریمتولد 1360 – مهندس ابزار دقیق – دارای 20 سال سابقه در کلیه امور ، از طراحی و ساخت کابین ، تا نصب ، اجرا و خدمات فنی در انواع آسانسور

مصطفی عربیمتولد 1360 – دارای 17 سال سابقه در کلیه امور از طراحی و ساخت کابین ، تا نصب ، اجرا و خدمات پشتیبانی در انواع آسانسور

مسعود سرسنگیمتولد 1365 مهندس برق و دارای 10 سال سابقه در نصب ، اجرا و پشتیبانی انواع آسانسور