تلفن: 3-38335800-035 Email: info@sai-co.com

رزومه شرکت

گروه مهندسی سما آسانبر ، طی حدود چهار سال فعالیت جدید خود تعداد معتنابهی پروژه نصب ، بازسازی و استاندارد سازی انواع آسانسور کششی و هیدرولیک را در پرونده خود دارد.

قابل ذکر است که این شرکت در زمینه آموزش و برگزاری دوره های آموزشی آسانسور در سطوح مختلف دارای رزومه مطرحی بوده ، و مهم اینکه اصل ارتقاء سطح مهارت فنی و فرهنگ صحیح نصب و پشتیبانی را در سرلوحه اهداف خود قرار داده است.

از جمله دوره های برگزار شده توسط این شرکت

  • دوره آموزشی دو روزه ( 16 ساعته ) تفاوت های ویرایش جدید استاندارد ( تجدید نظر اول ) است که در سال 1395 در سالن اجتماعات اداره کل استاندارد برگزار نمود.
  • پنج دوره تئوری و عملی یک روزه بنا به دعوت سازمان آتش نشانی یزد ، برای پرسنل آتش نشانی در مرکز آموزش آتش نشانی یزد توسط مدرسین این شرکت ، در سال 1396
  • یک دوره دو روزه بنا به دعوت سازمان مدیریت استان با هماهنگی اداره کل استاندارد ، در سالن اجتماعات سازمان مدیریت ، توسط مدرسین این شرکت . در سال 1397